Podle Světové zdravotnické organizace je zdraví stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody.
Podle našeho názoru stojí zdraví člověka na pěti bodech.

1. BOD

Psychika – duše.

2. BOD

Sociální rozměr člověka.

3. BOD

Spiritualita – duchovní rozměr člověka (souznění s řádem).

4. BOD

Energie – veškeré síly, které pohánějí náš „motor“.

5. BOD

Tělo – biologická podstata člověka.

Každý z těchto bodů ovlivňuje nějakým způsobem ty další. Prazáklad všech nemocí leží v nerovnováze mezi onou pěticí cípů pentagramu.  Těmito souvislostmi se zabývá například obor etikoterapie, jehož nejznámějším zástupcem u nás je MUDr. Vladimír Vogeltanz. (Svoji cestu k etikoterapii popsal v knihách „Co s doktorem 1“ a příklady z praxe pak uvádí v knize „Co s doktorem 2“). Dalším komplexním oborem, který pracuje s rovnováhou prvků pentagramu,  je psychosomatika. (Lze doporučit skvělou knihu Jarmily Klímové a Michaely Fialové „Proč (a jak) psychosomatika funguje? nemoc začíná v hlavě?“).